2021.06.23 Értékközpontúság 10 perc

Szexuális edukáció és ami mögötte van

A szexuális nevelés véleményünk szerint egy hosszú, fokozatosan kibontakozó folyamat, ami elsősorban a szülők feladata és felelőssége. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy intézményi keretek között a szexualitás, nemi identitás ne lehetne téma, sőt, nagyon is fontos, hogy megfelelő módon és megfelelő keretek között nyíltan és őszintén lehessen kérdéseket felvetni és azokra válaszokatt kapni. A Hetek.hu-n megjelent írásunkban a szexualitás világnézeti és kulturális beágyazottságáról, az erkölcsi normák változásairól és az LMBTQ+ törekvések lehetséges következményeiről írtunk a nemrég elfogadott gyermekvédelmi törvény módosítása kapcsán.

Létezik-e világnézettől független szexuális nevelés?

A rövid válasz: aligha. A szexualitás tisztán biológiai aspektusa természetesen egy objektív módon átadható ismeretanyag. Ám a szexualitás jóval több ennél, annak módjáról, formájáról, idejéről, érzelmi vetületéről sokan, sok mindent gondolnak. Úgy is mondhatnánk, hogy a nemiségünk biológiai, pszichológiai, társas, sőt, spirituális és morális valóság is egyben, amiről ebben a teljességben lehetetlen semlegesen beszélni. Az az LMBTQ+ aktivista, vagy affirmatív szemléletű civil szervezet, aki a különböző családtípusokról, genderelméletről, nemváltó műtétekről, vagy homoszexuális aktusról beszél egy általános iskolás, óvodás, vagy akár középiskolás gyereknek, nem pusztán objektív információkat ad át, hanem egy világnézetnek (posztmodern, feminista, neoliberális) megfelelő szemléletbe ágyazott ismeretanyagot. Nem csak arról beszél, hogy egy óvszert technikailag hogy kell felhelyezni, hanem arról is mond valamit, hogy mi a jó, mi az elfogadott, akkor is, ha ezt csak implicit módon teszi.

Azt követelni tehát, hogy a szexuális edukáció legyen „objektív”, „világnézettől, politikai és ideológiai irányzatoktól mentes” szép gondolat, csak éppen nem megvalósítható. Kulcsfontosságú lenne annak a tudatosítása, hogy itt nem egy “tudományos” és egy “világnézetileg torzított” álláspont áll egymással szemben, hanem két világnézetileg több aspektusban befolyásolt gondolatiság. Igen, még akkor is, ha tudományos eredmények és adatok is bekerülnek - nagyon helyesen - a diskurzusba, hiszen azoknak a kontextusba helyezése, értelmezése egy ilyen komplex témában nagyon is felveti a világnézeti elfogultság lehetőségét.

A teljes cikk a Hetek.hu-n olvasható