Céljaink

Célunk, hogy a tudományosság kritériumait kisajátítva értelmező vélemények mellett megjelenhessenek más érvényes nézőpontok is. Hisszük, hogy a reflektált világnézet nem akadálya, hanem iránytűje lehet a szakembereknek a tudomány eredményeinek értelmezésében és a szakmailag megalapozott véleménynyilvánításban. Az egyoldalúság elkerüléséhez nem a szakember világnézetének látszólagos kiiktatását, elrejtését, vagy a tudománnyal való szembeállítását, hanem a felvállalás tudatosságát, és a belsőleg kimunkált reflexiót látjuk célravezetőnek.

Munkacsoportunk célja a lélektan eredményeinek klasszikus értékek mentén történő értelmezése és bemutatása a társadalmi folyamatokat is hangsúlyosan érintő témákban. Olyan szakmai műhelyként szeretnénk működni, ahol nyíltan, szabadon lehet érzékeny kérdéseket felvetni és azokra nem csak “politikailag korrekt” válaszokat keresni szakirodalmi források, kutatások, szakmai tapasztalatok alapján.

Tovább olvasom